Skip to: Lifestyle interventies voor EPA resulteren in afname cardiovasculaire risico’s

Kenniscentrum Phrenos website

Lifestyle interventies voor EPA resulteren in afname cardiovasculaire risico’s

In deze Spaanse systematische review en meta-analyse werden klinische trials opgespoord en beoordeeld over lifestyle interventies gericht op personen met EPA die over het algemeen een sterk verhoogd risico op cardiovasculaire ziektes hebben. In vijf bibliografische bestanden werden 26 geschikte studies gevonden. Over het algemeen bestaan de lifestyle interventies uit een combinatie van het stimuleren van fysieke activiteiten en het geven van voedingsadviezen. De uitkomstmaten zijn meestal een combinatie van enkele van de volgende parameters: bloeddruk, tailleomtrek, gewicht, body mass index (BMI), lipiden niveau’s (cholesterol; triglyceriden), bloedsuikergehalte of cardiovasculair incident. Zoveel mogelijk werd de Weighted Mean Differences (WMD) (=gewogen gemiddelde verschil) uitgerekend. Na 12 maanden was in het geval van de gepoolde resultaten de BMI bij de interventiegroep significant afgenomen ten opzichte van de controle groep (WMD= -1,16 kg/m2). Na 12 maanden was in het geval van de gepoolde de resultaten de tailleomtrek bij de interventiegroep significant afgenomen (WMD= -5,52 cm). Hetzelfde gold voor het cholesterol na 6 maanden (-24,64 mg/dl) en de triglyceriden (-44,85 mg/dl). De bestudeerde interventies blijken effectief te zijn. Een minpunt is dat de meeste van dit soort studies slechts een gering aantal deelnemers heeft (per RCT tussen de 10 en 30 personen).
Fernández-San-Martín MI, Martín-Lópe LM, Masa-Font R, Olona-Tabueña N, Roman Y, Martin-Royo J, Oller-Canet S et al (2014). The Effectiveness of Lifestyle Interventions to Reduce Cardiovascular Risk in Patients with Severe Mental Disorders: Meta-Analysis of Intervention Studies. Community Mental Health Journal 50 (1), 81-95.

Back To Top