Skip to: Jongeren die van school gestuurd worden hebben vaker én toenemende psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Jongeren die van school gestuurd worden hebben vaker én toenemende psychische problemen

Kinderen met psychische problemen hebben het vaak moeilijk op school. De relatie tussen het hebben van een psychiatrische stoornis in de kinderjaren en van school gestuurd worden is nog niet vaak onderzocht. Als iemand in Engeland van school wordt gestuurd, is dat meestal tijdelijk (slechts 0,07% van de scholieren wordt nooit meer toegelaten). Als meest voorkomende reden voor het van school sturen wordt genoemd: voortdurend verstorend gedrag. In deze Britse studie werd een secundaire analyse uitgevoerd op data van de British Child and Adolescent Mental Health Surveys van 2004 en 2007 (n bij follow-up=5326; jongeren van 5-16 jaar) om het verband tussen psychopathologie en van school gestuurd worden op te sporen. Psychopathologie werd vastgesteld met de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) die door jongeren, hun ouders en enkele van hun leraren werd ingevuld. Psychiatrische stoornissen werden vastgesteld met de Development and Well-Being Assessment (DAWBA). Informatie over het al dan niet van school gestuurd zijn en socio-demografische gegevens werden via de ouders verzameld. Verbanden werden met behulp van multi-variabele regressie analyses berekend. In 2004 was 3,9% van de ondervraagden van school gestuurd; 75% van hen was een jongen in de leeftijd van 11-16 jaar. De meeste van hen woonden in sociaal gedepriveerde buurten. Bij de follow-up in 2007 was 4,5% van school gestuurd, waarvan 70% ‘nieuw’ was. Bij alle van school gestuurde leerlingen werd een hogere mate van psychologische problemen vastgesteld in vergelijking met de niet van school gestuurden (OR=1,11; 95%BI: 1.08-1.14). Er werd ook een verband gevonden tussen van school gestuurd zijn en slechte algemene gezondheid en leerproblemen. Verder werd vastgesteld dat bij degenen die van school gestuurd waren de psychopathologie toe nam. Er is dus een tweezijdig verband tussen psychologische problemen en van school gestuurd zijn.
Ford T, Parker C, Salim J, Goodman R, Logan S, Henley W. (2018). The relationship between exclusion from school and mental health: a secondary analysis of the British Child and Adolescent Mental Health Surveys 2004 and 2007. Psychol Med. 2018 Mar;48(4):629-641

Back To Top