Skip to: IPs en Foutloos Leren-training levert betere werkuitkomsten dan alleen IPS alleen bij personen met EPA

Kenniscentrum Phrenos website

IPs en Foutloos Leren-training levert betere werkuitkomsten dan alleen IPS alleen bij personen met EPA

De werkuitkomsten van de evidence-based interventie Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor EPA zijn nog steeds zeer wisselend. In deze Amerikaanse studie wordt verslag gedaan van 2 verschillende RCT’s (71 veteranen; 91 cliënten bij ambulante GGz) waarbij de werkzaamheid en effectiviteit van IPS + Foutloos Leren (FL) (IPS+FL) wordt vergeleken met de werkuitkomsten van IPS alleen (IPS). Foutloos Leren is een instructiemethode waarbij fouten tijdens het leren van nieuwe kennis of vaardigheden zoveel mogelijk wordt voorkómen. Hierdoor wordt tijdens de aanleerfase alleen de goede respons opgeslagen en onthouden. De FL was gericht op het verbeteren van werkgedragsproblemen. Pas op het moment dat de deelnemer werk had gevonden werd er a. gerandomiseerd; b. startte voor de IPS+FL-groep de FL-training. De belangrijkste uitkomstmaten na 12 maanden waren: 1. hoe lang werd een baan behouden; 2. werkgedrag (sociaal en taak-gerelateerd); 3. aantal gewerkte uren; 4. verdiensten per week. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: de Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-Axis I Disorders/Patient Edition), de Work Behavior Inventory (WBI), MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) en de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). Het bleek dat de IPS+FL-groep hun baan significant langer behielden dan de IPS-groep (38,8 weken vs. 25,6 weken). De IPS+FL-groep (50.5%) verbeterde tussen baseline en 12 maanden meer dan de IPS-groep (27.4%) op werkgedragsproblemen die in de FL-training speciaal aangepakt waren. Zo’n 18.3% van de betere werkuitkomsten van de IPS+FL-groep kon verklaard worden door verbeterde sociale vaardigheden als resultaat van de FL-training. De FL-training lijkt een waardevolle aanvulling op het gangbare IPS-traject.
Kern RS, Zarate R, Glynn SM, Turner LR, Smith KM, Mitchell SS, Sugar CA, Bell MD, Liberman RP, Kopelowicz A, Green MF. (2017). Improving Work Outcome in Supported Employment for Serious Mental Illness: Results From 2 Independent Studies of Errorless Learning. Schizophr Bull. Jul 26

Back To Top