Skip to: Integrated Support Employment met CRT niet effectiever dan zonder

Kenniscentrum Phrenos website

Integrated Support Employment met CRT niet effectiever dan zonder

Over het algemeen vinden deelnemers (met ernstige psychische problemen) aan Individual Placement and Support (IPS) interventie vaker regulier betaald werk dan controlegroepen (58%-60% vs. 23%-24%). De in China ontwikkelde variant Integrated Supported Employment (ISE) combineert IPS met Work-related Social Skills Training (WSST) en claimt succespercentages van 79%. Probleem blijft dat de deelnemers relatief vaak kort in één baan blijven. Dit zou kunnen liggen aan cognitieve beperkingen, die verbeterd kunnen worden met Cognitieve Remediatie Training (CRT). In deze Chinese RCT werd bekeken in hoeverre de werkuitkomsten en klinische, psychologische en neurocognitieve uitkomsten veschilden bij een groep die ISE + CRT (n=45) en een groep die alleen ISE (n=45) kreeg aangeboden. Alle deelnemers hadden schizofrenie of een schizo-affectieve stoornis. Er werd gemeten op baseline, na 3, 7 en 11 maanden. De volgende instrumenten werden afgenomen: de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), de Global Assessment of Functioning (GAF), de Personal Well Being Index (PWI), de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), de MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) en de Hong Kong List Learning Test (HKLLT). De CRT-training duurde 3 maanden en bestond o.a. uit Strong Arm system en Captain’s Log. Het bleek dat na 11 maanden van de ISR+CRT-groep 44,4% regulier betaald werk had gevonden tegenover 55,6% van de ISE-groep. De interventiegroep deed het dus slechter dan de controlegroep. De ISE+CRT groep had wel vaker full time werk dan de controlegroep. Op klinische, psychologische en neurocognitieve uitkomstmaten gingen de deelnemers van beide groepen vooruit, maar er waren geen significante verschillen tussen beide groepen.
Au DW, Tsang HW, So WW, Bell MD, Cheung V, Yiu MG, Tam KL, Lee GT. (2015). Effects of integrated supported employment plus cognitive remediation training for people with schizophrenia and schizoaffective disorders. Schizophrenia Research 166 (1-3), 297-303.

Back To Top