Skip to: In de Angelsaksische wereld komen er steeds meer educatieve antistigma-initiatieven op de werkvloer

Kenniscentrum Phrenos website

In de Angelsaksische wereld komen er steeds meer educatieve antistigma-initiatieven op de werkvloer

In deze brede inventariserende Canadese studie werd gezocht naar de kenmerken en principes van projecten op de werkvloer die gericht zijn op het bestrijden van stigma en vooroordelen ten aanzien van personen met psychische problemen. Er werd gezocht in peer reviewed tijdschriften via bibliografische databases, grijze literatuur en via een Internet search. Er werden in totaal 22 beschrijvingen van interventies gevonden, 10 via bibliografische bestanden en 12 via het Internet: 7 in de UK, 6 in Canada, 5 in de USA en 4 in Australië. De meeste initiatieven zijn recent (afgelopen 4 jaar). Van alle gevonden programma’s worden de volgende kenmerken beschreven: setting van het werk; specifieke anti-stigma doelen; soort interventie; duur en frequentie van de interventie; de doelgroep van de interventie. Er lijkt op de werkvloer meer aandacht te komen voor geestelijke gezondheid. Bijna alle programma’s maakten gebruik van een educatieve benadering om een stigmatiserende houding ten aanzien van psychische stoornissen te doen verminderen (en dus bijna niet van ervaringsdeskundigen). Een substantieel deel van de programma’s is gericht op militairen. Slechts enkele studies rapporteren dat er een effectmeting is verricht. Over het algemeen werd een afname van een stigmatiserende houding gemeten. Er is behoefte aan betere evaluatie instrumenten.
Malachowski C & Kirsh B (2013). Workplace Antistigma Initiatives: A Scoping Study. Psychiatric Services 64(7), 694-702.

Back To Top