Skip to: Housing First-model in Californië brengt meeste deelnemers in zelfstandige appartementen onder

Kenniscentrum Phrenos website

Housing First-model in Californië brengt meeste deelnemers in zelfstandige appartementen onder

In Californië is sinds 2004 de Mental Health Services Act (MHSA) van kracht. Kern daarvan zijn de full service partnerships (FSP’s): gecombineerde huisvestings- en behandelingsprogramma’s waarbinnen ‘alles wat nodig is’ mag worden ondernomen om personen met een psychische stoornis die dakloos zijn stabiliteit en hulp te geven. Voor een deel lijken de FSP’s op de aanpak van het Housing First model. In deze Amerikaanse studie (n=6584) werd bekeken of er een verband is tussen een modelgetrouwe toepassing van het Housing First (HF) model en de huisvestingsuitkomsten van cliënten in 86 FSP’s. De kern van HF is dat het aanbieden van huisvesting geheel los staat van de bereidheid om aan een vorm van behandeling deel te nemen. Met behulp van factoranalyses werden de FSP’s ingedeeld in één van de drie categorieën: hoge, middelmatige en lage HF-modelgetrouwheid. Daarnaast werden met behulp van 20 focusgroepen kwalitatieve gegevens van cliënten verzameld over hoe er in de FSP’s daadwerkelijk met de huisvestingsproblematiek werd omgegaan. Er werden zeven ‘woonomstandigheden’ onderscheiden: dakloos, noodopvang, gevangenis, zelfstandig appartement, reguliere hulpverlening (=onderdak + behandeling), ouders of familie en anders. Er werd gekeken naar de huisvestingsituatie vóór de deelname aan het programma en een jaar daarna. Het bleek dat de deelnemers aan FSP’s met een hoge HF-modelgetrouwheid langer dakloos waren geweest dan die van FSP’s met een lage modelgetrouwheid én dat in de eerstgenoemde FSP’s significant vaker zelfstandige appartementen als huisvesting hadden aangeboden. Dit laatste sluit meer aan bij de wensen van de cliënten.
Gilmer TP, Stefancic A, Katz ML, Sklar M, Tsemberis S & Palinkas, LA (2014). Fidelity to the Housing First Model and Effectiveness of Permanent Supported Housing Programs in California. Psychiatric Services 65 (11), 1311-1317.

Back To Top