Skip to: Het inzetten van humor kan bij specifieke groepen tot een vermindering van stigma leiden

Kenniscentrum Phrenos website

Het inzetten van humor kan bij specifieke groepen tot een vermindering van stigma leiden

Humor gebruiken in de context van het openbaar maken dat men een psychische stoornis heeft, kan potentieel tot een afname van een stigmatiserende houding leiden. David Granirer, die Stand Up For Mental Health (http://standupformentalhealth.com/about-david) oprichtte, is een voorbeeld van iemand met een psychische stoornis die als stand up comedian optreedt. In deze Amerikaanse studie (N=342), waarbij mensen online werden geworven, werd bekeken of een komische sketch waarin iemand uitkomt voor zijn psychische stoornis meer invloed heeft op afname van stigma (N=117) dan eenzelfde sketch waarin de psychische stoornis verzwegen werd (N=108). Ter controle keek een groep naar een neutrale sketch. Om stigma te meten werd voor en na het kijken naar de sketch de Attribution Questionnaire (AQ) afgenomen. Om de humorstijl van de respondenten vast te stellen werd de Humor Style Questionnaire (HSQ) afgenomen. De HSQ onderscheidt een agressieve en een ‘verbindende’ (d.w.z. zij genieten ervan om anderen aan het lachen te maken) humorstijl. Na het zien van de sketch vulden de respondenten hier ook nog een aantal vragen over in. Het bleek dat mensen die van een verbindende humorstijl hielden na het zien van de sketch waarin voor de stoornis werd uitgekomen significant minder stigma scoorden dan ervoor. Bij de andere groepen waren geen verschillen.
Corrigan P, Powell KJ, Fokuo K & Kosyluk KA (2014). Does Humor Influence the Stigma of Mental Illnesses? Journal of Nervous & Mental Disease 202 (5), 397-401.

Back To Top