Skip to: Cliënten GGZ ervaren op aspecten van hulpverlening geen continuïteit van zorg

Kenniscentrum Phrenos website

Cliënten GGZ ervaren op aspecten van hulpverlening geen continuïteit van zorg

Continuïteit van zorg is een voorwaarde om zorg te verlenen die voldoet aan de behoeften van de cliënten. Er zijn drie types van continuïteit van zorg: 1. continuïteit van informatie overdracht; 2. continuïteit in het management van de hulpverlening; 3. relationele continuïteit tussen cliënt en hulpverlener(s). In deze kwalitatieve Noorse studie (n=10) werden de ervaringen met de continuïteit van zorg van personen met een ernstige psychische aandoening onderzocht in hun langdurig proces van herstel, waarbij ze met verschillende soorten zorginstellingen te maken kregen. Met de 10 cliënten werden diepte-interviews gehouden, met 8 van hen na 2 jaar ook nog een vervolginterview. Ten tijde van het eerste interview hadden alle cliënten ernstige psychische problemen. Ten tijde van het vervolginterview waren de geïnterviewde cliënten gedeeltelijk of helemaal hersteld. Alle data werden thematisch geanalyseerd. Uit de analyses kwamen vijf thema’s naar voren die door de cliënten ervaren werden in verband met de continuïteit van de zorg en die ervaringen varieerden van slecht tot goed. 1. Relatie: continuïteit in het contact met dezelfde hulpverlener of contactpersoon wordt zeer gewaardeerd door de cliënten. De ervaringen hiermee liepen zeer uiteen van grote breuk tot zich veilig voelen in een voortdurende persoonlijke relatie. 2. Tijdigheid: soms kreeg men hulp op het moment dat men het nodig had, soms waren er frustrerende wachttijden. 3. Wederkerigheid: vaak wordt de relatie met de hulpverleners als eenzijdig ervaren. De cliënten willen dat de hulpverleners soms zelf initiatief nemen. 4. Keuze: dat kan variëren van dat de cliënt geen mogelijkheid heeft om direct invloed te hebben op allerlei aspecten van behandeling tot betrokken worden bij elke stap. 5. Kennis: dit varieert van zich verward en onzeker voelen omdat men niet weet wat er gaat gebeuren tot zich veilig voelen omdat men goed geïnformeerd is over wat er gaat gebeuren.
Biringer E, Hartveit M, Sundfør B, Ruud T, Borg M. (2017). Continuity of care as experienced by mental health service users – a qualitative study. BMC Health Serv Res. Nov 21;17(1):763.

Back To Top