Skip to: Bij personen met psychische problemen heeft het vinden van betaald werk een positieve invloed op de geestelijke gezondheid

Kenniscentrum Phrenos website

Bij personen met psychische problemen heeft het vinden van betaald werk een positieve invloed op de geestelijke gezondheid

Er zijn twee hypothesen die de gezondheidsverschillen tussen personen met werk en werklozen kunnen verklaren. De causaliteitshypothese stelt dat mensen die hun werk kwijt raken er in gezondheid op achteruit gaan en dat werkloze mensen die weer werk krijgen een betere gezondheid krijgen. De selectiehypothese stelt dat mensen die uit het arbeidsproces verdwijnen al een slechtere gezondheid hadden dan degenen die hun werk houden en dat degenen die als werkloze weer werk krijgen een betere gezondheid hadden dan degenen die werkloos blijven. In deze Nederlandse studie (n=463) werd onderzocht wat de invloed van regulier betaald werk is op zelf-gerapporteerde gezondheid, gevoel van eigenwaarde en geluk bij werkloze personen met algemene psychische problemen (depressie en angst) die weer werk krijgen. Er is gekozen voor een hybride methode die de random-effects en de fixed-effects methodes combineert. Er werden regressie-analyses per individu (within-individual estimates) als tussen de verschillende personen (between-individual estimates) gemaakt. Er waren drie meetmomenten: baseline, na 1 en na 2 jaar. Afgenomen werden: Short-Form Health Survey (SF-12), Personal Mastery Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, zich gelukkig voelen (ja/nee). Als iemand meer dan 12 uur per week betaald werk had werd deze als werkend beschouwd. De selectiehypothese werd ondersteund omdat de between-individuals associaties lieten zien dat personen die meer dan 12 uur werkten een betere geestelijke gezondheid, meer gevoel van controle, meer gevoel van eigenwaarde, een betere lichamelijke gezondheid hadden en gelukkiger waren dan de werklozen. Ook de causaliteitshypothese werd bevestigd omdat de within-individuals associaties lieten zien dat de personen die langer dan 12 uur per week werkten ook veel hoger scoorden op geestelijke gezondheid, gevoel van controle, gevoel van eigenwaarde, lichamelijke gezondheid en geluk. Op personen met een hoge opleiding had het weer krijgen van betaald werk een groter effect dan op personen met een lage opleiding.
Schuring M, Robroek SJ, Burdorf A. (2017). The benefits of paid employment among persons with common mental health problems: evidence for the selection and causation mechanism. Scand J Work Environ Health. Nov 1;43(6):540-549.

Back To Top