Skip to: Begeleiding bij EPA in eigen woning zeker niet slechter dan in residentiële omgeving

Kenniscentrum Phrenos website

Begeleiding bij EPA in eigen woning zeker niet slechter dan in residentiële omgeving

De deïnstitutionalisering van de ggz verloopt in Noord-Amerika anders dan in West-Europa. In Noord-Amerika is de uitdaging om dakloosheid onder personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) te voorkomen, terwijl het er in West-Europa meer om gaat de doelgroep op een effectieve wijze te huisvesten waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van de cliënt. De term Independent Housing and Support wordt in deze Zwitserse systematische review gebruikt om alle vormen van onafhankelijke door de cliënt persoonlijk gehuurde huisvesting (dus geen huisvesting verbonden met een zorginstelling) aan te duiden waarin personen met EPA kunnen wonen terwijl ze nog wel zorg in de thuissituatie ontvangen. Deze studie (n=32 publicaties) onderzocht de uitkomsten van studies waarin Independent Housing and Support-settings werden vergeleken met residentiële settings. De gevonden studies werden beoordeeld met de Cochrane Risk of Bias Assessment Tool for Non-Randomised Studies of Interventions (ACROBAT-NRSI). Resultaten van studies naar daklozen en niet-daklozen worden apart gepresenteerd, vanwege de grote klinische verschillen en omdat de uitdaging om huisvesting voor dakloze personen met EPA te vinden erg verschilt van die van niet-dakloze personen met EPA. Bij de studies naar daklozen werd er nog onderscheid gemaakt tussen resultaten van RCT’s en die van observationele studies. Alle studies naar daklozen zijn gedaan in de VS en Canada. De heterogene uitkomstdomeinen werden in vijf thema’s onderverdeeld: huisvesting, sociale integratie, gezondheidsstatus, kwaliteit van leven en kosten. Uit alle studies komt naar voren dat Independent Housing and Support bij dakloze populaties met betere huisvestingsuitkomsten geassocieerd worden (b.v. Housing First projecten). Voor de niet-daklozen werden geen duidelijke trends gevonden. Het is wel duidelijk dat Independent Housing and Support-settings zeker geen slechtere resultaten geven dan huisvesting in instellingen.
Richter D, Hoffmann H. (2017). Independent housing and support for people with severe mental illness: systematic review. Acta Psychiatr Scand. 2017 Sep;136(3):269-279.

Back To Top