Skip to: Angst bij cliënten en onkunde bij hulpverleners belangrijke barrières voor niet opsporen huiselijk geweld bij GGZ-cliënten

Kenniscentrum Phrenos website

Angst bij cliënten en onkunde bij hulpverleners belangrijke barrières voor niet opsporen huiselijk geweld bij GGZ-cliënten

Omdat slachtoffers van huiselijk geweld vaak psychische stoornissen krijgen, zijn cliënten die in behandeling zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan niet-cliënten. In de Britse statistieken wordt gerapporteerd dat ongeveer 25 per cent van de vrouwen slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld is. In deze Britse cross-sectionele, semi-gestructureerde interview studie wordt gepoogd om te weten te komen hoe het komt dat het onderwerp huiselijk geweld moeilijk bespreekbaar wordt in cliënt-behandelaar contacten, en hoe dit kan worden verbeterd. Hiertoe werden GGZ-cliënten die slachtoffer van huiselijk geweld waren (n=16) én hulpverleners (n=20) uitgebreid geïnterviewd. Uit de interviews komt naar voren: 1. de GGZ-cliënten aarzelen om het over huiselijk geweld te hebben omdat ze bang zijn voor de gevolgen ervan, zoals het mogelijk ingrijpen van de Sociale Diensten, of dat hun kinderen mogelijk uit huis worden geplaatst, of dat het geweld zal toenemen, of gevoelens van schaamte weerhoudt hen ervan; 2. De hulpverleners brengen het onderwerp niet ter sprake omdat ze vinden dat dit onderwerp niet bij hun rol als hulpverlener hoort, of omdat ze vinden dat ze te weinig verstand van dit onderwerp hebben. Beide groepen vinden dat een voorwaarde om het onderwerp aan te snijden is dat er een ondersteunende en vertrouwensband is tussen de cliënt en de hulpverlener.
Rose D, Trevillion K, Woodall A, Morgan C, Feder G & Howard L (2011). Barriers and facilitators of disclosures of domestic violence by mental health service users: qualitative study. British Journal of Psychiatry 198 (3), 189-194.

Back To Top