Skip to: In 2020 start de opleiding Peer-supported Dialogue in Nederland!

Kenniscentrum Phrenos website

In 2020 start de opleiding Peer-supported Dialogue in Nederland!

De opleiding: wat leer je?

De opleiding Peer-supported open Dialogue leidt je in een jaar op tot dialogisch werker in de geestelijke gezondheidszorg. Je leert de werkwijze van Peer-supported Open Dialogue (POD) in de praktijk brengen. Centraal daarbij staan de zeven principes van Open Dialogue:

1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur.
2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst.
3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte).
4. Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact.
5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval).
6. Tolerantie voor onzekerheid: betekenis laten ontstaan, terughoudend met diagnoses
7. Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop.

Om POD toe te kunnen passen ontwikkel je inzicht in de zeven principes van POD. Deze staan in de vier interne trainingsweken centraal. In twee weken ligt de nadruk op principe 6 tolerantie en principe 7 dialogisme. Je ontwikkelt de kunst van het luisteren, het vragen stellen en het reflecteren. Je leert om samen met de cliënt en zijn sociale netwerk ruimte te maken voor verschillende perspectieven, inclusief de eigen vakkennis. Vanuit de open dialoog met de andere netwerk-leden onderzoek je welke behandeling en ondersteuning aansluiten. Leidend hierbij is het principe Nothing about the client without the client. Keuzes worden gemaakt in de netwerkbijeenkomsten waar in ieder geval de cliënt altijd aanwezig is. In de andere twee weken staan de principes 1 t/m 5 meer op de voorgrond. Je ontwikkelt sensitiviteit voor het belang van de noodzakelijke veranderingen en hoe je hier zelf uitvoering aan kunt geven in balans met de huidige realiteit.

Meer informatie over de POD-opleiding en inschrijven

Back To Top