Skip to: Programma Regie in de regio (Mind)

Kenniscentrum Phrenos website

Programma Regie in de regio (Mind)

Doelen

  • Versterking van de lokale en regionale belangenbehartiging in alle centrumgemeenten;
  • Versteviging van de relaties tussen cliënten- en familievertegenwoordigers en gemeenten, zodat er bij de beleidsontwikkeling meer rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • Ondersteuning en ontwikkeling van herstelacademies en zelfregienetwerken, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid overal in Nederland de ruimte hebben hun leven weer op te pakken.
Back To Top