Skip to: Congres Netwerkpsychiatrie 2021: Samenwerken aan herstel en positieve gezondheid

Kenniscentrum Phrenos website

Congres Netwerkpsychiatrie 2021: Samenwerken aan herstel en positieve gezondheid

DONDERDAGMIDDAG 27 mei 2021 Online

Het geheel is meer dan de som der delen. Dat is de ambitie van netwerkpsychiatrie. Netwerkpsychiatrie probeert bestaande en nieuwe vormen van behandeling en begeleiding aan elkaar te verbinden, gebruikmakend van de principes van herstelondersteunende zorg en positieve gezondheid.

Door de regie over de behandeling zo veel mogelijk bij de cliënt te leggen, het systematisch betrekken van familieleden en naasten en samen te werken op het niveau van de cliënt, creëren we een werkomgeving die integrerend werkt en continuïteit bevordert.

Wat is Netwerkpsychiatrie?

Netwerkpsychiatrie verbindt de initiatieven die er de laatste jaren zijn geweest om de behandeling en zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren. Denk aan initiatieven zoals: FACT-teams, resourcegroepen, intensieve behandeling thuis (IHT-model), high & intensive care (HIC-model), active recovery triade (ART) en peer supported open dialogue (POD). Maar ook aan de sociale wijkteams van de gemeente, herstelacademies, respijthuizen en sociale werk- en woonvoorzieningen.
De rode draad in deze initiatieven is dat ze proberen bij te dragen aan het persoonlijk, klinisch en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. De hoeveelheid van deze initiatieven maakt het echter ook onoverzichtelijk en geeft het risico op versnippering.

Netwerkpsychiatrie beschrijft in de eerste plaats deze best practices en hoe we deze initiatieven zinvol met elkaar kunnen verbinden op het niveau van de burger, cliënt of patiënt en diens naasten, familie, vrienden en/of buren. Op de tweede plaats beschrijft netwerkpsychiatrie de verbinding op het niveau van afdelingen, instellingen en organisaties.

Tijdens het online congres gaan we in op de denk- en werkwijze van netwerkpsychiatrie. Netwerkpsychiatrie kan morgen worden ingevoerd en is grotendeels onafhankelijk van regelingen op het gebied van de privacy: ‘niets over ons, zonder ons’ is een van de kernelementen van netwerkzorg.
Het evenement wordt georganiseerd op donderdagmiddag 27 mei 2021 vanuit LantarenVenster in Rotterdam en is via livestreaming te volgen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar fritsengijs.nl of schrijf je alvast in.

Accreditatie

Accreditatie zal worden aangevraagd voor NVvP, VVGN, VSR, VV&VN, Registerplein en SKJ

Donderdag, 27 mei 2021


13:00 - 20:30

Klik hier voor meer informatie

Back To Top