Skip to: Evaluatie doorbraakproject Netwerkpsychiatrie van start

Kenniscentrum Phrenos website

Evaluatie doorbraakproject Netwerkpsychiatrie van start

Om netwerkpsychiatrie in de praktijk te brengen, is in november 2021 een doorbraakproject gestart waarin 12 regio’s aan de slag zijn gegaan met het implementeren van netwerkpsychiatrie. De eerste signalen van cliënten, naasten, ggz-aanbieders, gemeenten en huisartsen zijn positief, maar er is behoefte aan meer inzicht in de uitkomsten op cliënt-, team en regioniveau. Daarom is in mei 2023 een evaluatie van de implementatie van netwerkpsychiatrie gestart.

Wat houdt de evaluatie in?

De evaluatie richt zich op het onderzoeken van het veranderproces in de 12 regio’s van het doorbraakproject Netwerkpsychiatrie, zodat bredere en duurzame implementatie van netwerkpsychiatrie in Nederland mogelijk wordt.
Om inzicht te krijgen in de resultaten, succesfactoren en belemmerende factoren van de implementatie van netwerkpsychiatrie doen we breed, verkennend onderzoek bij alle 12 regio’s uit het doorbraakproject. We verzamelen zowel kwalitatieve als kwalitatieve gegevens. In 5 van de regio’s doen we uitgebreider, verdiepend onderzoek. Daarnaast werken we aan een implementatietoolkit met informatie en materialen over de netwerkintake, resourcegroepen en domein-overstijgende samenwerking en hulpmiddelen voor implementatie. Ook dragen we bij aan landelijke opschaling van netwerkpsychiatrie door ondersteuning van een landelijk leernetwerk, het samenstellen van een landelijk scholingsaanbod en het bouwen aan voorwaarden voor borging met landelijke partijen. Het project loopt tot mei 2025.

Wie zijn bij de evaluatie betrokken?

Floortje Scheepers (directeur wetenschap van Phrenos) en Niels Mulder (psychiater, opleider en onderzoeker bij Antes) zijn als hoofdonderzoekers verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing van de evaluatie. Daniëlle van Duin en Lia van der Ham van Kenniscentrum Phrenos nemen de coördinatie en uitvoering van de evaluatie voor hun rekening. Het Trimbos-instituut voert een maatschappelijke business case uit als onderdeel van de evaluatie. De evaluatie wordt begeleid door een expertgroep en een adviesgroep. Betrokkenheid van MIND waarborgt het perspectief van cliënten en naasten.
De ggz-organisaties waarmee de evaluatie wordt uitgevoerd zijn: Lister, Reinier van Arkel, Parnassia Den Haag, Parnassia Noord-Holland, Parnassia Zoetermeer, Antes, GGZ Drenthe, GGz Eindhoven, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Leviaan, Vincent van Gogh en Fivoor.

Meer weten?

Neem contact op met Daniëlle van Duin, dduin@kcphrenos.nl of Lia van der Ham, lham@kcphrenos.nl.

Back To Top