Skip to: Eerste uitvoering van nieuwe training cursusleiders Herstellen doe je Zelf succesvol

Kenniscentrum Phrenos website

Eerste uitvoering van nieuwe training cursusleiders Herstellen doe je Zelf succesvol

In oktober hebben 12 medewerkers van Rivierduinen online deelgenomen aan deze driedaagse training. Tijdens de training leerden deelnemers om de cursus Herstellen doe je Zelf vanuit een ervaringsdeskundige grondslag aan te bieden.

Hoewel het een bijkomende uitdaging was om online hiermee te oefenen, zijn trainers Sacha van Geel en Jeroen de Haan Riβmann er heel goed in geslaagd om iedereen hierin mee te nemen. Alle deelnemers hebben een certificaat ontvangen en gaan met enthousiasme Herstellen doe je Zelf aanbieden

Nieuwe data Herstellen doe je Zelf

Op vrijdag 29 januari, 5 en 12 februari is er weer een online training Cursusleiders Herstellen doe je Zelf!

Kijk voor meer informatie over en aanmelding voor de training op: de webpagina van Herstellen doe je Zelf

Back To Top