Skip to: Modelgetrouwheidsschaal WRAP

Kenniscentrum Phrenos website

Modelgetrouwheidsschaal WRAP

Tekst: Ankie Lempens, Aniek de Lange, Dienke Boertien, Marianne van Bakel

Met dank aan de organisaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek:

  • Enik Recovery College (Lister)
  • GGZ Breburg
  • GGZ Noord-Holland-Noord
  • HVO Querido
  • Pameijer
  • RIBW Arnhem Veluwe & Veluwe Vallei

Mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het Agis Innovatiefonds

Dit is een gezamenlijke digitale uitgave van het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos. Te downloaden via www.trimbos.nl en www.kenniscentrumphrenos.nl

Modelgetrouwheidsschaal WRAP
2020
Ankie Lempens, Aniek de Lange, Dienke Boertien, Marianne van Bakel
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut
Back To Top