Skip to: Handreiking implementatie WRAP

Kenniscentrum Phrenos website

Handreiking implementatie WRAP

Tekst: Dienke Boertien, Marianne van Bakel, Ankie Lempens

Met dank aan de organisaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek:

  • Enik Recovery College (Lister)
  • GGZ Breburg
  • GGZ Noord-Holland-Noord
  • HVO Querido
  • Pameijer
  • RIBW Arnhem Veluwe & Veluwe Vallei

Mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het Agis Innovatiefonds

Handreiking implementatie WRAP
2020
Dienke Boertien, Marianne van Bakel, Ankie Lempens
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut
Back To Top