Skip to: de Nederlandse ggz publiceert onderzoeksrapport ambulante ggz in de wijk

Kenniscentrum Phrenos website

de Nederlandse ggz publiceert onderzoeksrapport ambulante ggz in de wijk

Onlangs publiceerde de Nederlandse ggz het onderzoeksrapport Innovatieve ambulante ggz in de wijk. 7 wijze lessen over nieuwe werkwijzen in Drenthe, Noord-Holland-Noord, Utrecht en Zuid-Limburg. Met het rapport waarin wordt gekeken naar hoe anders men in deze vier innovatieve regio’s inmiddels samenwerkt in de ggz en het sociaal domein, doet de Nederlandse ggz een oproep aan de politiek om de regelgeving aan te passen voor integrale ggz-zorg in de wijk. Kenniscentrum Phrenos leverde ook een bijdrage aan dit onderzoek.

Experimenten in vier regio’s

De afgelopen jaren zijn in Drenthe, Noord-Holland-Noord, Utrecht en Zuid-Limburg beloftevolle experimenten gestart van ambulante ggz in de wijk. Deze experimenten laten overtuigend zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief zijn. Bepaald geen gemakkelijke opgave in het huidige zorgstelsel. De betrokken regio’s hebben veel creativiteit getoond, en zijn er zo in geslaagd om de zo noodzakelijke onderlinge samenwerking tussen de ggz en haar maatschappelijke partners in het huidige versnipperde stelsel toch van de grond te krijgen.

Onderzoeksrapport

Reden genoeg voor de Nederlandse ggz om deze nieuwe organisatienetwerken onder de loep te leggen en er landelijke lessen uit te trekken. We hebben gekeken naar hoe anders men in deze vier innovatieve regio’s inmiddels samenwerkt in de ggz en het sociaal domein, naar de beweegredenen hiervoor en de succes- en faalfactoren hierbij. Gerard van Unen, een van de auteurs, licht toe: “ We zien dat als je mensen uit de ggz en het sociaal domein letterlijk samenbrengt en hen de ruimte biedt om samen nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, er veel effectiever en efficiënter gewerkt wordt dan voorheen. Maar er moeten nog wel wat stelselhorden genomen worden. Partijen worden nu nauwelijks gestimuleerd om samen te werken, dat moet echt anders. Gelukkig zijn hier vanuit de praktijk goede ideeën voor, dus die hebben we in het onderzoeksrapport opgenomen.”

Naar het onderzoeksrapport

Back To Top