Skip to: CORAL beslishulp en stigma-bewustwordingstraining vergroten baankans voor mensen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

CORAL beslishulp en stigma-bewustwordingstraining vergroten baankans voor mensen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos is door Tranzo, Tilburg University benaderd om de resultaten uit het promotieonderzoek van Kim Janssens te bewerken tot een cursuspakket voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsintegratie van werkzoekenden met psychische problemen. Hiermee wordt deze kennis toegankelijk gemaakt voor alle werkzoekenden met mentale problemen die hier baat bij hebben.

Kenniscentrum Phrenos heeft in het verleden de van oorsprong Engelse beslishulp CORAL (Conceal Or ReveAL) vertaald en samen met Samen Sterk zonder Stigma en de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid, Tranzo bewerkt voor de Nederlandse praktijk. CORAL 2.0 is inmiddels een standaard onderdeel in de opleiding voor de IPS-trajectbegeleiders.
Het is belangrijk dat de effectiviteit van CORAL 2.0 in dit promotieonderzoek van Kin Janssens, dat onder anderen werd begeleid door en duurzame inzetbaarheid @Evelien Brouwers bijzonder hoogleraar psychische gezondheid en Jaap van Weeghel, emeritus hoogleraar rehabilitatie Universiteit Tilburg, nu ook voor de Nederlandse re-integratiepraktijk aangetoond is. Uit het onderzoek blijkt dat vooraf bewust nadenken over wat de mogelijke gevolgen zijn van het bespreekbaar maken van je mentale problemen bij het zoeken naar een baan en op welke manier je dit onderwerp het best kunnen opwerpen loont! Het maakt dat je sneller een baan vindt en behoudt dan wanneer je dit niet doet. Daarmee laat het onderzoek zien dat niet de psychische problemen zelf, maar hoe je daarover praat, op welk moment en met wie bepalend is voor de kans op een baan.

Laagdrempelige cursus

In dit onderzoek werd de CORAL beslishulp gecombineerd met een interventie voor re-integratieprofessionals. Een groep van dertig re-integratieprofessionals kreeg een stigma-bewustwordingstraining waarin stigma, bewustwording van eigen vooroordelen en gespreksvoering over mentale klachten en de daarmee samenhangende beperking centraal stonden. Hiermee is de basis gelegd voor een laagdrempelige cursus waarmee (re-integratie)professionals hun basiskennis op het gebied van stigma op de werkvloer op verantwoorde wijze kunnen vergroten.
Phrenos verwacht de cursus vanaf november 2023 aan te kunnen bieden. De cursus bestaat uit een dagdeel op locatie en een (half) dagdeel online.
Meer informatie over de inhoud van de cursus volgt in september 2023.

Nu al meer weten?

Neem dan contact op met Dorien Verhoeven, coördinator IPS

Back To Top