Skip to: Autisme op jongere leeftijd signaleren

Kenniscentrum Phrenos website

Autisme op jongere leeftijd signaleren

Op 8 maart promoveerde Maarten van ’t Hof (Parnassia Groep) op zijn onderzoek naar de factoren waarmee autisme op jongere leeftijd kan worden herkend.

Hoewel de eerste signalen van autisme vaak al in het tweede levensjaar zichtbaar kunnen zijn, worden de meeste kinderen pas gediagnosticeerd als ze tussen de drie en tien jaar oud zijn. In zijn promotieonderzoek zocht Maarten naar factoren waarmee de signalering van autisme op jongere leeftijd verbeterd kan worden. Maarten vond dat de kinderen gemiddeld vijf jaar oud waren als de diagnose werd gesteld. Dit is een relatief hoge leeftijd, maar meer onderzoek is nodig om de resultaten beter te kunnen vergelijken en de zwakke punten in lokale en nationale gezondheidszorg op te sporen.

Scholing is belangrijk

Onderzoek naar de signalering van autisme onder jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin liet zien dat jeugdartsen onvoldoende specifieke autismekennis hebben, van onder andere vroege signalen, diagnostiekcriteria en co-morbiditeit. Nadat de jeugdartsen een live online scholing hadden gevolgd, bleek hun kennis te zijn toegenomen en voelden zij zich beter in staat om autisme te signaleren. Deze bevindingen benadrukken het belang van scholing van jeugdartsen in de vroegsignalering van autisme.

Relatie autisme en eetgedrag

Maarten onderzocht tevens de relatie tussen autismekenmerken en eetgedrag met behulp van data uit de Generation R cohort. De resultaten laten een verband zien tussen eetgedrag en autisme in de vroege en midden-kindertijd die mogelijk ingezet kan worden voor de (vroeg)signalering van autisme.

Maarten van ’t Hof – Detection of autism in childhood

Maarten van ’t Hof (1984) werkte in de jaren dat zijn onderzoek liep voor SARR Expertisecentrum Autisme (Lucertis, nu Youz Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Sinds augustus 2019 is hij werkzaam als accountmanager zorgverkoop voor Parnassia Groep.

Lees hier meer over het onderzoek Detection of autism in childhood
Alle artikelen uit het proefschrift zijn gepubliceerd
Fotocredit: PublicDomainPictures via Pixabay

Back To Top