Skip to: Zorgstandaarden en generieke modules in één databank

Kenniscentrum Phrenos website

Zorgstandaarden en generieke modules in één databank

1 december 2017

Zorgstandaarden en generieke modules

De afgelopen jaren is door velen in de ggz hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe reeks zorgstandaarden en generieke modules. Gisteren werd een groot aantal hiervan tijdens het gepubliceerd in een databank: www.ggzstandaarden.nl. Dit gebeurde tijdens het ‘Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans’.
Kenniscentrum Phrenos heeft in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) GGz aan een aantal kwaliteitsstandaarden zoals de zorgstandaard Psychose meegewerkt,  en was projectleider van de generieke modules Destigmatisering en EPA.

De zorgstandaarden in de praktijk

Om psychotherapeuten een gemakkelijke handreiking te bieden is door bij de Zorgstandaard Psychose een digitale beslistool ontwikkeld die behandelopties geeft aansluitend op de situatie van de patiënt. Daarbij is een stappenplan geschreven om deze digitale beslistool ook toepasbaar te maken bij andere psychische aandoeningen. Tijdens het festival werd deze beslistool gepresenteerd door Nynke Boonstra (GGZ Friesland) en Daniëlle van Duin (Trimbos-instituut).
Hoe de generieke module EPA goed kan worden toegepast in de praktijk wordt getoond door Elsbeth de Ruijter (GGz inGeest) en voormalig wethouder gemeente Eindhoven Lenie Scholten  in een filmpje.  Zij richten zich zowel op de ggz als de gemeenten.

De zorgstandaarden raadplegen

Op ggzstandaarden.nl vindt u een beschrijving van alle stappen in het hele zorgproces voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Daarbij krijgt u informatie over onder meer de behandelmogelijkheden zoals deze in de zorgstandaarden, de bijbehorende generieke modules en richtlijnen zijn uitgewerkt. Informatie die op elkaar aansluit staat bij elkaar of linkt naar de betreffende paragraaf.
De database biedt daarnaast de mogelijkheid om binnen het geheel van standaarden te zoeken. Uw zoekopdracht geeft resultaten uit de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.
Raadpleeg de ggz-standaarden

Back To Top