Skip to: WRAP Facilitator dag 2 oktober 2015

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP Facilitator dag 2 oktober 2015

Voor alle WRAP Facilitators. Op vrijdag 2 oktober van 10.30 tot 15.00 uur is de eerste landelijk WRAP Facilitator dag!
Er is veel enthousiasme voor WRAP en het aantal WRAP Facilitators groeit. Vanuit het landelijk coördinatiepunt (HEE/Kenniscentrum Phrenos) geven we samen met de Advanced Level WRAP Facilitators en WRAP Facilitators vorm aan een landelijk netwerk WRAP. Doel van dit netwerk is om met uitwisseling van ervaringen de ontwikkeling en modelgetrouwe beschikbaarheid van WRAP in Nederland te bevorderen.
[table colwidth=”30|120″]
Programma
10.30 uur $ Inloop en Koffie
11.00 uur $Introductie over de stand van zaken en ambities WRAP in Nederland~~Marianne van Bakel (HEE) en Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos)
11.15 uur $Presentaties en discussie over wat is nodig voor succesvolle implementatie van WRAP in de organisatie~~Advanced Level Facilitators
12.00 uur $De ethische grondbeginselen: wat betekent dat in de praktijk?
12.45 uur $Lunch
13.30 uur $Intervisie in groepen
14.30 uur $Plenaire terugkoppeling
15.00 uur $Afsluiting
[/table]

Deelnamekosten en inschrijving

Deelnamekosten bedragen €50,- per persoon. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Een bevestiging van uw inschrijving volgt pas na betaling van 50 euro op rekeningnummer: NL27 INGB 0004 5295 31 t.n.v. Kenniscentrum Phrenos o.v.v.: naam deelnemer, WRAP Facilitator dag, 6300-502.
LET OP: betaling is voorwaarde voor deelname.

Inschrijven

Back To Top