Skip to: Wim Veling hoogleraar Psychiatrie Rijksuniversiteit Groningen

Kenniscentrum Phrenos website

Wim Veling hoogleraar Psychiatrie Rijksuniversiteit Groningen

Per 1 december 2017 is Wim Veling benoemd tot adjunct hoogleraar Psychiatrie bij de faculteit Medische Wetenschappen van de Rijks Universiteit Groningen. Zijn leeropdracht betreft Psychose in de Sociale Context. Hij werkt als psychiater en hoofd behandelzaken van afdeling Psychosen in het UMCG.

Bron: Persbericht Rijksuniversiteit Groningen
Wim Veling richt zich in zijn onderzoek op oorzaken en mechanismen van psychose, in relatie tot de sociale context waarin mensen leven. Onder de sociale context wordt verstaan de dagelijkse leefomgeving, maar ook de geografische, sociaaleconomische, etnische en culturele context. Op basis van dit onderzoek ontwikkelt hij nieuwe manieren van diagnostiek, preventie en behandelingHij toonde in eerder onderzoek aan dat sommige bevolkingsgroepen met een migrantenachtergrond in Nederland een verhoogd risico hebben op het krijgen van psychose. Dit risico werd sterk beïnvloed door de etnische samenstelling van de wijk waarin mensen wonen, de mate waarin groepen discriminatie ervaren en de manier waarop mensen omgaan met sociale uitsluiting. Hij werkt nu aan voorkomen van psychose en andere psychische problemen bij jongeren, waarbij leren omgaan met sociale stress een belangrijke rol speelt.
Ook is hij steeds op zoek naar andere sociale groepen en contexten die meer duidelijk kunnen maken over psychose. Bijvoorbeeld door het risico op psychose bij seksuele minderheden te onderzoeken, en door onderzoek naar psychose te doen in lage en midden inkomens landen.
Om de invloed van de sociale context beter te kunnen bestuderen introduceerde Wim Veling Virtual Reality (VR) onderzoek naar psychose in Nederland. Hij heeft laten zien dat het met VR mogelijk is in detail te bestuderen hoe mensen met achterdocht en angst reageren op sociale omgevingen die voor hen stressvol zijn, en hoe ze zich gedragen in sociale interacties. Hij onderzoekt verschillende VR behandelingen die mensen kunnen helpen om hun psychische klachten te verminderen en beter sociaal te functioneren.
Wim Veling is nauw betrokken bij de zorg voor mensen met psychose in Nederland. Hij is voorzitter van Netwerk Vroege Psychose en leidde de werkgroep van de recent gepubliceerde Zorgstandaard Psychose.
Websites:
UCP
Virtual Reality onderzoek
Zorgstandaard Psychose
Back To Top