Skip to: Wilma Boevink promoveert op HEE: Herstel – Empowerment – Ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Wilma Boevink promoveert op HEE: Herstel – Empowerment – Ervaringsdeskundigheid

Wilma Boevink schreef haar proefschrift over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid om inzicht te krijgen hoe ervaringskennis, ontwikkeld in de cliëntenbeweging in de psychiatrie, bijdraagt aan en mogelijk maakt wat mensen met ernstig en langdurig psychisch lijden doen om zichzelf te helpen. Zij promoveert 13 april a.s aan de  Maastricht University.

Collectieve ervaringskennis

Wilma Boevink heeft haar proefschrift opgebouwd in drie delen. Eerst laat zij zien aan de hand van eigen ervaringen en de ervaringen van velen uit de cliëntenbeweging (collectieve ervaringskennis) hoe een herstelproces eruit kan zien. Herstel is volgens haar groeien voorbij de psychiatrische diagnose en het gevoel van menselijkheid herwinnen, nieuwe hoop opdoen en een persoonlijke betekenis ontwikkelen van wat er gaande is. Hiervoor is het ook nodig dat er meer aandacht komt voor traumatische ervaringen in de behandeling van psychosen.  Deze ervaringen kunnen namelijk een goede voedingsbodem zijn voor de ontwikkeling van een psychose. Voor herstel is het van belang hieraan te werken.

Empowerment

In het tweede deel gaat Boevink in op het concept empowerment. Dit is een individueel proces tijdens het herstel waarin iemand de eigen sterke kanten, talenten en mogelijkheden (her)ontdekt, ontwikkelt en bekrachtigt. Zij presenteert de uitkomsten van een studie naar de inhoud en betekenis van empowerment volgens 56 personen die de ervaring hebben van ernstig  en aanhoudend psychisceh lijden. Opvallend is dat volgens hen empowerment niet verkregen kon worden door een psychiatrische interventie bijvoorbeeld een cursus Leren omgaan met… maar dat het een proces is dat gestuurd wordt door weer een gewoon, alledaags en betenisvol leven te gaan leiden.

HEE

Deel drie gaat over de ontwikkeling en evaluatie van HEE, het in de cliëntenbeweging ontwikkelde herstelprogramma. Doel van HEE was om effectieve methoden te ontwikkelen waarmee ggz-cliënten zelf hun herstelwerk konden oppakken. In dit deel worden tevens de uitkomsten van een gerandomiseerde effectstudie naar HEE gepresenteerd.
Het proefschrift ‘Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’ is te downloaden op de website van het Trimbos-instituut: Naar het proefschrift
In fysieke vorm is deze publicatie te bestellen bij: www.lister.nl/winkel
[ De promotie is te volgen via een livestream van de Universiteit Maatricht en via psychosenet.nl ]
 
 
 

Back To Top