Skip to: Werken aan destigmatisering in de wijk

Kenniscentrum Phrenos website

Werken aan destigmatisering in de wijk

Wijkbewoners en lokale ondernemers die samen een cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid) volgen. Leidt dat tot meer begrip voor en ondersteuning aan mensen met psychische problemen en tot een afname van gevoelens van onveiligheid in een wijk? Dat is de inzet van een omvangrijk project dat de gemeente Eindhoven en GGzE zijn gestart in Gestel, een stadsdeel waar relatief veel psychische problemen voorkomen.

Destigmatisering en meer inclusie

Met dit project wil men onderzoeken of burgers door het volgen van deze cursus meer gevoel van veiligheid en minder overlast ervaren. Ook wil men weten of er meer inclusie van mensen met psychische problemen zal ontstaan. Maar een cursus aanbieden, hoe goed deze ook kan uitwerken, is niet voldoende om structureel positieve effecten te behalen. Daar is meer voor nodig. Mede daarom is Phrenos aangehaakt om een destigmatiseringsprogramma te ontwikkelen voor en door de bewoners van de wijk. Daarmee wordt een context gebouwd, die de bewoners op korte maar zeker ook op lange termijn handvatten biedt om hun woonomgeving tot een positieve leefomgeving te maken.

Onderzoek en cocreatie met en in de wijk

Dorothé van Slooten en Suzan Oudejans van Phrenos zijn inmiddels druk bezig met het bouwen aan een destigmatiseringsprogramma, daarin bijgestaan door een sterk projectteam. De start ligt bij goede kennis van de wijk, de problemen die er spelen en zeker ook de aspecten waar de bewoners trots op zijn. Gesprekken met belangrijke sleutelfiguren uit de wijk, zoals bewoners, gemeentelijke gebiedscoördinatoren, professionals van ggz en verslavingszorg en natuurlijk mensen met psychische problemen zelf, vormen de basis van deze kennis.

Daarnaast zal een gedegen literatuuronderzoek (evidence based) alsook interviews met (internationale) experts op het gebied van destigmatisering in woonwijken (practice based) plaatsvinden. Met deze uitkomsten zal een cocreatiesessie gehouden worden met en in de wijk, zodat zo goed mogelijk aangesloten kan worden bij de wensen en behoeften van de bewoners.

Ten slotte zal het destigmatiseringsprogramma op basis van al deze input geschreven worden en voorgelegd aan een panel betrokkenen.
Er is nog veel te doen in de komende maanden. We houden u op de hoogte!

Back To Top