Skip to: Wellness Recovery Action Plan (WRAP) erkende interventie

Kenniscentrum Phrenos website

Wellness Recovery Action Plan (WRAP) erkende interventie

Op 4 maart 2015 is Wellness Recovery Action Plan (WRAP) erkend als goed onderbouwde interventie door de Erkenningscommissie interventies voor de langdurige ggz. Het erkenningstraject beoogt bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van deze zorg door duidelijk overzicht te bieden van bestaande interventies en door gebruik van goed onderbouwde en effectieve interventies te stimuleren.
Een onafhankelijke erkenningscommissie van deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid beoordeelt de interventies. Volgens de commissie is de interventie WRAP op alle onderdelen helder beschreven en goed onderbouwd. Uit Amerikaans onderzoeken blijkt dat WRAP bijdraagt aan de kwaliteit van leven en een afname van zorgbehoefte en zorggebruik.
WRAP is een plan voor zelfhulp. Hiermee kunnen mensen met ernstige psychische aandoeningen aan hun herstel werken. Zij kunnen ermee ontdekken hoe ze zelf betekenis kunnen geven aan hun ervaringen en hoe zeer dit bijdraagt aan hun herstel. WRAP ondersteunt persoonlijk herstel, emancipatie en het doorbreken van (zelf)stigmatisering.
U kunt de beschrijving van WRAP vinden in de Databank Erkende interventies op de website van het Trimbos-instituut.
U kunt meer lezen over WRAP en de implementatie ervan op deze website.

Back To Top