Skip to: Wegwijzer naar ondersteuning Wmo

Kenniscentrum Phrenos website

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo

‘Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen’. De wegwijzer is gericht op alle professionals en bevat drie onderdelen, die naar behoefte gebruikt kunnen worden:
• Verheldering (vermoeden) psychische problemen;
• Graadmeter keuzes voor type(n) en niveau(s) van ondersteuning en verwijzing (algemene en/of maatwerk voorzieningen);
• Checklist Beschermd wonen.
De wegwijzer is gemaakt door Phrenos in samenwerking met Adviesbureau Andersson Elffers Felix in opdracht van de leden van de landelijke Werkgroep transitie langdurige GGz.
Tijdens de praktijktestperiode van het prototype bleek dat gemeenten de Wegwijzer vooral waardeerden als middel voor een gezamenlijke werkwijze/taal en als check op eigen handelen. Om deze toegevoegde waarde te laten renderen zullen Andersson Elffers Felix en Kenniscentrum Phrenos een train-de-trainerprogramma ontwikkelen en uitvoeren.
Meer informatie en download

Back To Top