Skip to: Wat is Peer-supported Open Dialogue?

Kenniscentrum Phrenos website

Wat is Peer-supported Open Dialogue?

De afgelopen twee jaar hebben tientallen (ervaringsdeskundige) hulpverleners zich laten scholen in Engeland om deze zorgverleningsmethode onder de knie te krijgen. Een van Engelse trainers is Russell Razzaque. Hij publiceerde samen met Tom Stockman in 2016 een artikel in British Journal of Psychological advances waarin zij een inleiding gaven tot peer-support open dialogue binnen de geestelijke gezondheidszorg. Op initiatief van de Werkplaats Herstelondersteuning werd dit artikel integraal vertaald en gepubliceerd op de website van POD Nederland. Het biedt een helder inzicht in POD.

Samenvatting

Peer-supported open dialogue is een variant op de open dialogue-methode die wordt toegepast in Finland en die in verschillende landen over de hele wereld wordt getest. Het kernprincipe van de methode is zorgverlening binnen het sociale netwerk, door mensen die zijn getraind in gezinsgerichte en systeembenaderingen. Tot de staf behoren ook  ervaringsdeskundigen die bijdragen aan het democratische karakter van de netwerkbijeenkomsten, en die zorgen dat dergelijke
bijeenkomsten kunnen plaatsvinden als sociale netwerken slechts deels aanwezig zijn of ontbreken. De methode berust op een aantal organisatorische en inhoudelijke kernprincipes en onderliggende thema’s. Een cruciaal gegeven is dat open dialogue een systeem voor zorgverlening is. In 2016 werden door hulpverleners getraind in peer-supported open dialogue, afkomstig van zes verschillende instellingen van de National Health Service (de Engelse nationale gezondheidsdienst, verder NHS genoemd) pilotteams  gevormd in het kader van een nationaal, gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek binnen meerdere
centra.

>>Naar het artikel

 

Back To Top