Skip to: Voortgang Monitor Psychische Problematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Voortgang Monitor Psychische Problematiek

Het project Monitor Psychische Problematiek is in volle gang. In dit project werkt Phrenos samen met KPMG aan een interactief dashboard dat verschillende data rondom psychische problematiek op regionaal niveau in beeld brengt. Dat gaat bijvoorbeeld om cijfers omtrent fysieke gezondheid, cliënten in verschillende ggz-settingen en arbeidsparticipatie. Het levert ook relevante input voor regioplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord.

Publicatie voorjaar 2033

Naar verwachting wordt het dashboard voorjaar 2023 gepubliceerd. Er hebben inmiddels al acht focusgroepen plaatsgevonden. De tussentijdse bevindingen worden benut om de monitor verder te ontwikkelen.

Daarnaast verrijken we de monitor met een gebruikershandleiding, die gebruikers ondersteunt bij het interpreteren van de door de monitor opgeleverde informatie. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de Monitor Psychische Problematiek, of lees hier meer.

Back To Top