Skip to: Dans-bewegingstherapie voor autistische volwassenen met niet-autistische partner

Kenniscentrum Phrenos website

Dans-bewegingstherapie voor autistische volwassenen met niet-autistische partner

Autistische volwassenen hebben minder dan gemiddeld langer durende intieme en seksuele relaties. De ‘normale’ partners van autistische personen ervaren barrières voor intiem persoonlijk contact. Beide partners hebben dezelfde notie van intimiteit, maar ervaren die verschillend.

Een Israëlische studie keek naar de effecten van dans-bewegingstherapie (DMT) voor enerzijds autistische mensen en anderzijds paren in het algemeen. DMT maakt o.a. gebruik van niet-verbaal spiegelen, van ritme en bewegingssynchroniteit. Personen met autisme blijken weliswaar minder vermogen tot synchroniseren in open en vrije beweging hebben dan ‘normale’ mensen, maar zich met goede begeleiding daarin te kunnen ontwikkelen. Bij DMT voor paren bleek dat de ervaring van expressieve beweging, synchronisatie en wederzijdse afstemming door beweging een positieve impact had op de ervaren relatie.

De auteurs stellen voor een protocol voor een interventie voor DMT te ontwikkelen voor paren waarvan één van de partners autisme heeft en dat in een RCT te gaan testen. De focus van de nieuwe DMT-interventie moet liggen op spiegelen, synchroniseren en wederzijdse coördinatie, met aandacht voor het verbaliseren van de ervaringen.

Lees hier de samenvatting.

Shuper Engelhard et al. (2021). The Potential Benefits of Dance Movement Therapy in Improving Couple Relations of Individuals Diagnosed With Autism Spectrum Disorder-A Review.Front Psychol. 2021 Feb 18;12:619936.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7930210/ [gratis]
Fotocredit: StockSnap via Pixabay

Back To Top