Skip to: Dans-bewegingstherapie voor autistische volwassenen met niet-autistische partner kan de relatie kwalitatief verbeteren

Kenniscentrum Phrenos website

Dans-bewegingstherapie voor autistische volwassenen met niet-autistische partner kan de relatie kwalitatief verbeteren

Autistische volwassenen hebben minder dan gemiddeld langer durende intieme en seksuele relaties. De ‘normale’ partners van autistische personen ervaren barrières voor intiem persoonlijk contact. Uit de literatuur blijkt wel dat beide partners dezelfde notie van intimiteit hebben, maar dat op een andere manier ervaren. Er is weinig onderzoek gedaan naar interventies om de relatie van dit soort paren te verbeteren. In dit artikel wordt een nieuwe invalshoek voorgesteld. In deze Israelische literatuurreview werd eerst systematisch gezocht en samengevat wat er bekend is over de effecten van dans-bewegingstherapie (DMT) voor autistische mensen (n=14 studies) en ten tweede over de effecten van dans-bewegingstherapie voor paren in het algemeen (n=10 studies), om te komen tot een voorstel van een interventie waarin de resultaten van beide reviews worden verwerkt. De reviews werden uitgevoerd volgens de PRISMA richtlijnen. DMT gaat ervan uit dat pre-verbale en pre-gementaliseerde lichamelijke herinneringen een belangrijke rol spelen in relaties en onze intieme ervaring beïnvloeden. DMT maakt o.a. gebruik van niet-verbaal spiegelen, van ritme en bewegingssynchroniteit. Uit de eerste review komt naar voren dat autistische personen weliswaar minder vermogen tot synchroniseren in open en vrije beweging hebben dan ‘normale’ mensen, maar dat ze met goede begeleiding zich zeker kunnen ontwikkelen. Voorwaarde is dat er op de bewegingen gereflecteerd en erover gesproken wordt. Uit de tweede review naar DMT voor paren bleek dat de ervaring van expressieve beweging, synchronisatie en wederzijdse afstemming door beweging een positieve impact had op de ervaren relatie. De auteurs stellen voor een protocol voor een interventie voor DMT voor paren, waarvan één van de partners autisme heeft, te ontwikkelen en in een RCT te gaan testen. De focus van de nieuwe DMT-interventie moet liggen op spiegelen, synchroniseren en wederzijdse coördinatie, met aandacht voor het verbaliseren van de ervaringen.
Shuper Engelhard E, Vulcan M. (2021). The Potential Benefits of Dance Movement Therapy in Improving Couple Relations of Individuals Diagnosed With Autism Spectrum Disorder-A Review.Front Psychol. 2021 Feb 18;12:619936.

Back To Top