Skip to: Verslag van het Nationale Psychose Congres

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag van het Nationale Psychose Congres

Op 30 september vond het Nationale Psychose Congres plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Ongeveer 200 deelnemers namen enthousiast deel aan de live bijeenkomst. Het was duidelijk heel fijn om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. Maar ook online werd het congres door ruim 70 deelnemers gevolgd.

Hieronder volgt een verslag van de dag. De presentaties zullen toegevoegd worden als ze zijn vrijgegeven.

Voorzitters van de dag waren prof. dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG en oprichter van het Netwerk Vroege Psychose en prof. dr. Marieke Pijnenborg, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropsychologie en hoofd wetenschappelijk onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe.

 

 

 

 

Programma

Keynote lezing: Samen op weg naar een relationeel ecosysteem van ggz
Prof.dr. Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht pleitte in zijn lezing ervoor dat mensen met ggz-zorgbehoefte worden geholpen door een systeem waarin de formele ggz in de Zvw aansluit bij de informele ggz, die we vinden in herstelacademies, sociale gezondheidsnetwerken in de wijk (wCommunities), bij de herstelondersteuners, in de eCommunities (online ‘multideskundige’ platformen rond specifieke psychische problemen die jaarlijks door miljoenen worden bezocht) en in allerlei social holding en sociale economie initiatieven op het snijvlak van de Zvw en de Wmo. (abstract)

Ted-talk Belang van Triadisch werken vanuit het perspectief van naasten
Tanja Tillemans, voorzitter MIND Ypsilon en Bert Stavenuiter, directeur MIND Ypsilon (abstract)

Tanja Tillemans kon niet aanwezig zijn, maar vertelde vanaf het scherm over haar ervaringen als familielid van iemand met een psychose. Zij pleitte voor veel meer aandacht van behandelaren voor het perspectief van de ouders, broers en zussen  en andere naasten.

Bert Stavenuijter nam het publiek in de zaal letterlijk mee, om hen te laten voelen hoeveel mensen een naaste hebben die met een psychische kwetsbaarheid. Ook zijn boodschap was: betrek die naaste in de behandeling. Naasten van mensen met een psychose kunnen bij MIND Ypsilon terecht voor informatie en steun.

Hierna volgden vier inleidingen over de tracks die de congresbezoekers ’s middags konden volgen.

Track 1: Bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg voor mensen met een psychose,
toelichting door Dr. Nynke Boonstra, Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Hogeschool, Leeuwarden.

Track 2: Medicatie, toelichting door prof. dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC.

 

Track 3: Nieuwe interventies en psychologische mechanismen, toelichting door prof. dr. Marieke Pijnenborg, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropsychologie en hoofd wetenschappelijk onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe.

Track 4: Herstel en participatie, toelichting door Irene van de Giessen, directeur Stichting HerstelTalent, bestuurder Kenniscentrum Phrenos, lid Raad van Toezicht GGZ InGeest, docent Leergang Ervaringsdeskundigheid en Veerkracht (PAO)

 

De ochtend werd afgesloten met een debat: “Gespecialiseerde Vroege Interventie Psychose teams: nodig of nadelig?” door René Keet, psychiater GGZ Noord-Holland-Noord en Nynke Boonstra, KieN VIP en twee ervaringsdeskundigen. René Keet betoogde dat VIP-teams niet nodig waren en zelfs nadelig, aangezien de cliënten na enige tijd overgedragen moesten worden aan de reguliere zorg en deze overdracht problematisch kan zijn.  Hij werd hierin gesteund door een ervaringsdeskundige. Nynke Boonstra verdedigde vurig de VIP-teams en ook zij had een ervaringsdeskundige uitgenodigd die haar hierin steunde. Na afloop van het debat werd door voorzitter Wim Veling en de zaal geconcludeerd dat voor beide vormen wat te zeggen viel.

Workshops

In de middag waren er twee rondes van workshops die vielen onder de 4 bovengenoemde tracks.

Eerste ronde

Deelsessie track 1 – Hoe bepalen we wat goede zorg is?
Jim van Os & Nynke Boonstra (abstract)

Deelsessie track 2 – Wijzer over antipsychotica
Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC, Priscilla Oomen, UMC Utrecht, Bram-Sieben Rosema, onderzoeksmedewerker UMCG bij HAMLETT en OPHELIA en Karin Groen, familie-ervaringsdeskundige en lid van de wetenschapscommissie van MIND Ypsilon (abstract)

Deelsessie track 3 – Zingeving/spiritualiteit
Dr. Eva Ouwehand, geestelijk verzorger  en onderzoeker bij Altrecht en Rijksuniversiteit Groningen, samen met een ervaringsdeskundige (abstract)

Deelsessie track 4 – Persoonlijk herstel
Dit ben ik – met medewerking van Dr. Lisette van der Meer, Universitair docent Klinische & ontwikkelingsneuropsychologie, RUG en senior onderzoeker Lentis ART
Wat kan een Stemmenhoordersgroep haar groepsleden bieden? – Dr. Barbara Schaefer, senior onderzoeker Parnassia
Wat maakt WRAP geschikt voor het ondersteunen van persoonlijk herstel? – Evelien Hulshof, Coördinator ervaringsdeskundigheid GGZ Oost-Brabant en Dylan Peeters (WRAP) Advanced Wrap Facilitator, Enik Recovery College (abstracts)

Tweede ronde

Deelsessie track 1 – Hoe toegankelijk en bereikbaar is de zorg voor mensen met een psychosegevoeligheid en wat betekent dat voor de persoon zelf en zijn omgeving?
Bas Labruyere, filmmaker en Erna van ‘t Hag, coördinator wetenschappelijk onderzoek UMCG/UCP (abstract)

Deelsessie track 2 – Minder antipsychotica
Wim Veling & Dr. Marieke Begemann, Postdoctoraal onderzoeker & HAMLETT project manager, Universitair Medisch Centrum Groningen, met een ervaringsdeskundige (abstract)

Deelsessie track 3 – Modulaire CGT
dr. Elise van der Stouwe, Postdoctoraal onderzoeker en psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, Universitair Medisch Centrum Groningen, Hella Janssen, GGzE (abstract)

Deelsessie track 4 – Maatschappelijk herstel
Meta-analyse maatschappelijk functioneren: Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek Kenniscentrum Phrenos
Het HospitalitY (HY) project: een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid: Sjoerd Vogel MSc, Promovendus Hospitality Project Lentis
Resource groepen in FACT: Cathelijn Tjaden, Promovendus Zorg en Participatie Trimbos-instituut
IPS Onderwijs (IPS-O): dr. Sarita Sanches, stafmedewerker onderzoek Kenniscentrum Phrenos en collega-onderzoeker (abstracts)

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met HAMLETT, GROUP, NVP, PsychoseNet, Anoiksis, Ypsilon (Mind), RGOc, Nieuwe GGZ.

Accreditatie

FGzPt is geaccrediteerd met 6 punten
NVvP is geaccrediteerd met 5 punten
Kwaliteitsregister V&VN is geaccrediteerd met 5 punten
VSR is geaccrediteerd met 4 punten

Back To Top