Skip to: NVP Netwerkconferentie 2022: VIP en Netwerkpsychiatrie

Kenniscentrum Phrenos website

NVP Netwerkconferentie 2022: VIP en Netwerkpsychiatrie

De Netwerkconferentie 2022 werd gehouden in Zeist, waar we gastvrij werden ontvangen bij Altrecht, die ons de Kapel en een aantal subzalen ter beschikking had gesteld. Zo’n negentig mensen waren afgekomen op de conferentie met het thema VIP en Netwerkpsychiatrie, over de rol van Vroege Interventie bij Psychose binnen de netwerkpsychiatrie en de samenwerking tussen verschillende disciplines, mensen met een vroege psychose en naasten.

Om 10.00 uur ging de conferentie van start en werden de bezoekers welkom geheten door de dagvoorzitters Pieter-Bas Kantebeen en Yvonne de Jong.

 

De eerste keynotelezing was van Floortje Scheepers, wetenschappelijk directeur Phrenos en tevens werkzaam als afdelingshoofd Psychiatrie in het UMC Utrecht. Zij stelde dat psychose geen lineair proces is dat te vangen is in modellen en dat daarom ook bij de behandeling een andere insteek gekozen moet worden. Netwerkpsychiatrie dus. Hoe ziet dat er op verschillende niveaus uit en hoe komen we daar?
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Daarna was het tijd voor de keynote “VIPzorg, een nurse driven aanpak” van Nynke Boonstra, Verpleegkundig Specialist GGZ bij KieN VIP, Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie bij NHL Stenden hogeschool en Hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ bij UMCU divisie hersenen. De nurse driven aanpak of managed intervention is een benadering waarbij wordt gekeken naar de zorgbehoefte in relatie tot herstel. Daarbij moet de focus op kwaliteit van leven liggen in plaats van op de klachten. Leren omgaan met de kwetsbaarheid en rekening houdend met die kwetsbaarheid optimaal functioneren.
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Vervolgens was de beurt aan Ewout Kattouw, ervaringsdeskundige, auteur van Wie is er nou eigenlijk gek en voorzitter van stichting PILL. Zijn lezing ging over zijn ervaringen van ruim twintig jaar cliënt zijn binnen de ggz. Hij nam afscheid van de DSM-labels en de medicatie en stelde zichzelf en het publiek de vraag: Wie is er nou eigenlijk gek?
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

De laatste plenaire lezing was van Yvonne de Jong, projectcoördinator psychosezorg Youz, Klinisch psycholoog VIP-team Zuid Antes-Youz en promovendus EMC-Youz en Elise van der Wind, GZ-psycholoog en psychotherapeut VIP en EDI team Centrum VIBE, GGzE. Zij spraken over EDIT (Early Detection and Intervention team), dat zich richt op de vroegdetectie van psychose met een transdiagnostische aanpak. Zij presenteerden de netwerkaanpak van EDIT en de relevantie daarvan.
De presentatieS kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Na de lunch was het tijd voor de workshops.

Workshop 1 POD bij vroege psychose, een systemische cq triadische netwerkbenadering.
Dienke Boertien, stafmedewerker ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning, Iris Kleine Schaars, GZ-psycholoog bij ABC van Altrecht en Sanna Martha, ervaringsdeskundig POD-trainer vertelden over Peer Supported Open Dialogue (POD). POD maakt ruimte voor de ervaringen van de cliënt, de naasten en de hulpverleners – voor ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis – om zo samen te zoeken naar betekenis en passende zorg. De oorsprong ligt in een contextuele benadering, waarin we als mens altijd verbonden zijn met anderen.
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Workshop 2 Voed je brein (en dat van je cliënten)!
Britt de Klerk, diëtist en Sophie van Zonneveld, Promovenda Sommer Group, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) lieten zien hoe je ook in de behandelkamer kunt bijdragen aan een gezond voedingspatroon.

 

Workshop 3 Onderwijs voor iedereen, doorontwikkeling van IPS-methode voor onderwijs.
Sharon Voortman en Daniëlle van Duin, beiden werkzaam bij Kenniscentrum Phrenos, vertelden over het praktijkgerichte onderzoek waarmee IPS-onderwijs (IPS-O) wordt ontwikkeld tot een volwaardige methodiek om jongvolwassenen met ernstige psychische aandoeningen en vroege psychose te helpen bij het vinden en voltooien van een opleiding.

Workshop 4 Waan-zinnig Gesprek
Gershon Kuyt, coördinator familiecoaching en naastenbeleid Altrecht en Twan de Vaal, social designer, toonden het dialoogspel Waan-zinnig Gesprek. Het spel leert je aan de hand van de LEAP-methode (Xavier Amador) en Verbindende Gesprekstechnieken (Jules Tielens) verbinding te maken met een persoon in psychose. Tijdens het spel ga je aan de hand van verschillende scenario’s in gesprek, gebaseerd op veelvoorkomende symptomen van psychose. Er is ruimte voor elkaars emoties, meningen en handelswijze, en samen leer je gesprekstechnieken om in contact te komen en blijven met de persoon in psychose.

Workshop 5 Pillen en diagnostiek vanuit de netwerkbenadering
Ewout Kattouw, ervaringsdeskundige, auteur van ‘Wie is er nou eigenlijk gek’ en voorzitter van stichting PILL verkende het belang van de netwerkbenadering rond psychofarmacagebruik en diagnostiek.
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Workshop 6 Systeemtherapie binnen VIP
Edith Peters, systeemtherapeut NVRG en systeemtherapeut binnen het VIP-team van GGnet, toonde aan de hand van genogrammen welke interactiepatronen binnen gezinnen kunnen zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden.
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

Workshop 7 Meergezinsgroep
Anita Berkers, systeemtherapeut, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam in expertise team VIP Noord-Oost Antes, Rotterdam en Marc Godschalk, systeemtherapeut, verpleegkundig specialist i.o., werkzaam in expertiseteam VIP Noord-Oost, Antes, Rotterdam zijn voorstanders van het gebruik van de verschillende vormen van psycho-educatie voor ouders, naasten en gezinnen die zijn ontwikkeld door MacFarlane en Falloon en grepen de workshop aan om ook anderen te enthousiasmeren. Het betrekken van ouders en andere belangrijke steunfiguren past in het netwerkdenken, waarin de gezamenlijkheid en samenwerking het succes mede bepaalt.

Workshop 8 Samenwerking Arkin FACT Jeugd team en EDI/VIP Team
Liesbeth de Lange (psychiater Arkin), Liselotte Schiphorst (GZ-psycholoog Mentrum) en Natasja Dufais-Dudink (SPV Arkin) lieten zien hoe bij de behandeling voor jongeren en jongvolwassenen met een een ‘ultra high risk profiel’ of eerste psychose binnen Arkin (Amsterdam) wordt samengewerkt tussen EDI/VIP-Team en FACT Jeugd-team.
De presentatie kunt u opvragen bij info@kcphrenos.nl.

De geslaagde en leerzame conferentie werd afgesloten met een hapje en drankje.

Back To Top