Skip to: Verslag Masterclass 'Transformatie door co-creatie'

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag Masterclass 'Transformatie door co-creatie'

logo programmaNWGOklOp 2 juni 2016 namen ongeveer 35 mensen deel aan de masterclass en het aansluitend practicum ‘Transformatie door co-creatie’. Dorothé van Slooten, stafmedewerker bij Phrenos, trapte de dag af en schetst de huidige ontwikkelingen in de ggz. “We bevinden ons in een tijd waarin we samen op zoek moeten naar nieuwe vormen van organiseren. Niet alleen binnen de ggz, maar juist ook domeinoverstijgend.” Onmisbaar in deze nieuwe tijden is co-creatie, een proces waarbij alle deelnemers vanuit een gelijkwaardige positie hun stem inbrengen.

Co-creatie organiseren kun je leren

Deelnemers van de masterclass kregen veel tips van de verschillende sprekers. Arthur Hol, werkzaam onder andere als organisatieadviseur bij Nieuw Organiseren.nu leerde hen dat co-creatie alleen lukt als je vanaf het prille begin iedereen erbij betrekt. Dus geen kleine denktank, maar  ‘World Café-’ en ‘Open Space’-bijeenkomsten met het gehele personeel of het gehele netwerk, dus ook met cliënten en hun netwerk. Jasper Wachteveld, ervaringsdeskundige, hield een pleidooi voor maatwerk. Petra van Leeuwen, adviseur bij Movisie, introduceerde Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken). Bij deze inmiddels wijdverspreide veranderaanpak ligt de focus op het versterken van wat wél werkt.
Het hele verslag aangevuld met de presentaties van de sprekers is in te zien op de website van Nieuwe Wegen GGZ en Opvang.
 

Back To Top