Skip to: Verslag duidingssessie zorggerelateerde preventie

Kenniscentrum Phrenos website

Verslag duidingssessie zorggerelateerde preventie

Op 25 januari heeft Kenniscentrum Phrenos met haar deelnemende instellingen een duidingssessie georganiseerd rondom het thema Zorggerelateerde preventie. In deze duidingssessie gingen we samen verder in op de focus en inhoudelijke invulling van het thema.

Lars de Winter van Kenniscentrum Phrenos gaf een presentatie over de definitie van zorggerelateerde preventie en de bevindingen uit de veldraadpleging in het najaar van 2022. Hieruit bleek dat de grootste winst binnen dit thema te halen is aan het einde van de behandelcyclus: wanneer een behandeling in de afrondende fase zit of nadat deze is afgesloten. De vraag richt zich op: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen na een behandeltraject weer op hun eigen benen kunnen staan en blijvend onafhankelijk zijn van de ggz?

Ook werd gezamenlijk van gedachten gewisseld hoe we het netwerk verder vorm kunnen gaan geven. Dit leverde een levendige en constructieve discussie op die we mee kunnen nemen in onze vervolgstappen voor verdere uitwerking rondom dit thema in opbouw.

Lees het verslag

Wilt u meer informatie of meedenken over dit onderwerp: neem dan contact op met Lars de Winter via lwinter@kcphrenos.nl.

Back To Top