Skip to: 20 miljoen subsidie voor uitvoering IPS

Kenniscentrum Phrenos website

20 miljoen subsidie voor uitvoering IPS

Op 18 mei maakte Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Dolhuys, museum voor de geest, in Haarlem bekend dat er 20 miljoen uitgetrokken wordt om de komende vijf jaar mensen met ernstige psychische aandoeningen te helpen bij het vinden en behouden van een baan.
Volgens de staatssecretaruis Klijnsma is de extra inzet hard nodig, omdat mensen met ernstige psychisceh aandoeningen veel moeite hebben een baan te vinden en te behouden. Bovendien blijkt dat werken de gezondheid van deze doelgroep juist ten goede komt. De arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen blijft echter beduidend achter bij die van andere groepen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is het ministerie van Sociale Zaken  en Werkgelegenheid het project Mensenwerk gestart. Hieruit is de samenwerking tussen GGZ Nederland en UWV voortgekomen.
De uitvoering geschiedt door een nauwe samenwerking van GGZ Nederland en UWV. De methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) zal hiervoor gebruikt worden. Door middel van deze evidence-based methode krijgen mensen die ambulant in behandeling zijn voor psychische klachten (bijvoorbeeld in een FACT- of VIP-team) en die een betaalde baan willen, begeleiding in het vinden van een baan en jobcoaching. De IPS-begeleider maakt deel uit van het multidisciplinair behandelteam.
Om de uitvoering van IPS en samenwerking tussen UWV, gemeente en de geestelijke gezondheidszorg te stimuleren in alle windstreken van Nederland komen er in 35 arbeidsregio’s bijeenkomsten.
Lees ook het artikel op de website van het Dolhuys
Lees ook op GGZ connect: Samenwerking UWV en ggz bij re-integratie van mensen met psychische aandoeningen
 

Back To Top