Skip to: Training CGT bij Psychose (voorjaar 2016)

Kenniscentrum Phrenos website

Training CGT bij Psychose (voorjaar 2016)

400
volgens Gedachten Uitpluizen 3.0
De cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden vergroten op het gebied van verscheidene psychoseklachten en aanverwante psychopathologie.
Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van verscheidene soorten psychoseklachten (inclusief negatieve symptomen), en op basis daarvan een behandelplan opstellen en uitvoeren in lijn met de CGT protocollen hiervoor. Hierbij ligt de nadruk op cognitieve technieken, gedragsexperimenten en exposure.
De training omvat zes bijeenkomsten van zes uur (van 09.00 – 16.15 uur).
Totale duur: 36 lesuren en 36 werkuren (opdrachten en literatuurstudie).
Locatie: Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, Utrecht.
Data: woensdag 17 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april en 11 mei 2016.
Meer informatie en aanmelden

Back To Top