Skip to: Een veldraadpleging

Kenniscentrum Phrenos website

Een veldraadpleging

Kenniscentrum Phrenos heeft een veldraadpleging verricht bij de deelnemende instellingen rondom het thema zorggerelateerde preventie.

Doel

Deze veldraadpleging had als doel om tot een gezamenlijk begrip van het thema te komen en inzichtelijk te krijgen hoe de deelnemende instellingen het thema zorggerelateerde preventie prioriteren en tot uitvoering brengen binnen hun organisatie. De resultaten uit de veldraadpleging gaven belangrijke en relevante inzichten in hoe dit thema is ingebed in het beleid van de organisatie, hoe dit thema in de praktijk wordt toegepast en waar de wensen en uitdagingen liggen rondom de ontwikkeling van en samenwerking binnen het thema zorggerelateerde preventie bij de deelnemende instellingen.

Startpunt

Het resulterende rapport kan een belangrijke basis bieden voor verdere uitdieping van het thema en kan een startpunt zijn voor het opzetten van een mogelijk lerend netwerk en kennisplatform voor zorggerelateerde preventie.

Rapport veldraadpleging zorggerelateerde preventie
2022
Lars de Winter
Kenniscentrum Phrenos

Eerdere veldraadpleging

In 2019 heeft Kenniscentrum Phrenos ook een veldraadpleging op dit gebied gedaan en legden daarvoor 34 experts uit verschillende deelterreinen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de vragen voor waarom herstelprocessen stagneren en hoe chroniciteit kan worden voorkomen.  Hierover verscheen in het Tijdschrift voor Psychiatrie een artikel (Couwenbergh & Van Weeghel, 2020).

Back To Top