Skip to: Literatuur participatie en rehabilitatie

Kenniscentrum Phrenos website

Literatuur participatie en rehabilitatie

 • Algemeen
  1. Michon, H., & Van Weeghel, J. (2000). Rehabilitatie-onderzoek in Nederland. Overzicht van onderzoek en synthese van bevindingen in de periode2007.
  2. Van der Meer, L. & Wunderink, C. (2019). Contemporary approaches in mental health rehabilitation. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 28, 9-14.
  3. Roeg, D., Bitter, N., van Nieuwenhuizen, C., van Weeghel, J. (2020). Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurige ggz. Interventies en hun impact in kaart gebracht. Participatie en Herstel 29(3), 4-14.
  4. Dragomirecká, E. van Weeghel, J., Pěč, O. (2022). Psychiatric rehabilitation and continuity of care. In: Hudson (ed.), Research Handbook of Mental Health Policy (accepted).
  5. Van Weeghel, J., Couwenbergh, C. (2020). Het sociale domein. In: Mulder, N., van Weeghel, J., Delespaul, Ph, et al. (2020), Preventie, behandeling en herstel bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: De Tijdstroom.
  6. Meer, L. van der, van Weeghel, J. (2019). Rehabilitatie. In: W. Cahn, I., Myin-Germeys, R. Bruggeman, L. de Haan (redactie), Handboek schizofreniespectrumstoornissen. Amsterdam: De Tijdstroom/Boom, pp. 713-732.
  7. Boumans, J. & Van Weeghel, J. (2016). Dragen herstel- en rehabilitatiepraktijken bij aan stigmatisering? De noodzaak van empowerment. In: L. Korevaar & J. Dröes (red.), Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Amsterdam. SWP, pp. 63-84.
  8. Van Weeghel, J. & Nijssen, Y (2015). Herstelondersteuning en rehabilitatie. In van
  9. (red.), Handboek (Flexible) ACT. Herstelondersteunende zorg en behandeling in de eigen omgeving voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (pp. 153-168). Utrecht: De Tijdstroom.
  10. Wel, T. van & Van Weeghel, J. (2012). Vroege psychose vereist vroege rehabilitatie. In: W. Veling et al., Handboek vroege psychose. Amsterdam: SWP.
  11. Dröes, J. (2012), Rehabilitatie, quo vadis? Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel van mensen met psychische beperkingen, 21, 6-16.
  12. Sanches, S. A. (2021). Working towards social participation: Helping individuals with severe mental illnesses reach their goals related to work, education, and meaningful daily activities through psychiatric rehabilitation [Proefschrift, Tilburg University]. https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/49479750/Sanches_Working_7_04_2021.pdf

   

 

Back To Top