Skip to: Initiatieven

Kenniscentrum Phrenos website

Initiatieven

Nederlandse initiatieven

In Nederland zijn verschillende initiatieven die destigmatisering als doel hebben.

  • Het Netwerk stigma-onderzoekers heeft het initiatief genomen tot het Handboek destigmatisering. Dit handboek brengt de meest recente kennis over werkzame interventies en praktijk bijeen.
  • Generieke module Destigmatisering (zie ook Van Erp e.a., 2018) is gemaakt door vertegenwoordigers van mensen met ernstige psychische aandoeningen, hun familie/naasten, en de partijen betrokken bij hun behandeling, begeleiding en ondersteuning. Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut hebben hierin methodisch ondersteund.
  • Kennisconsortium Destigmatisering is opgericht door meer dan 30 organisaties. Kenniscentrum Phrenos is initiatiefnemer. Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen.
  • Cursus Mental Health First Aid

Naarmate meer onderzoeksresultaten beschikbaar komen, kunnen we de aanpak van stigma verfijnen en interventies of projecten beter afstemmen op afzonderlijke doelgroepen en domeinen. Hierin moeten we gebruikmaken van goede, gevalideerde meetinstrumenten van aspecten van stigma en zelfstigma. Conclusie: er is verder ontwikkelingswerk nodig, ook in Nederland.

Buitenlandse initiatieven

Back To Top