Skip to: Herstelacademies

Kenniscentrum Phrenos website

Herstelacademies

Een herstelacademie is een plek met een aanbod van educatie en zelfhulp gericht op herstel van welbevinden in en na psychische ontwrichting. De herstelacademie biedt de deelnemers vrije ruimte zelf te kiezen uit het aanbod – los van ieders achtergrond en doel. De deelnemers kunnen hun persoonlijke vragen rond pijn, existentie, zingeving, ontwikkeling, inclusie en groei verkennen. De herstelacademie wordt georganiseerd door ervaringsdeskundigen op basis van peer-support. De ontmoeting met peers is een hoopgevende manier om samen te zoeken naar wat voor ieder belangrijk is. De uitgangspunten zijn gelijkwaardigheid en de uitwisseling van eigen ervaringen.

Over herstelacademies in Nederland werd door de Werkplaats Herstelondersteuning een brochure gemaakt:

Herstelacademie: vrijplaats voor eigen ontwikkeling
2017
Dienke Boertien en Kristien Harmsen
Werkplaats Herstelondersteuning

 

Back To Top