Skip to: Netwerkzorg als oplossing

Kenniscentrum Phrenos website

Netwerkzorg als oplossing

Voor goede zorg en behandeling van mensen met ernstige psychische aandoeningen zijn meerdere disciplines nodig die effectief met de cliënt, zijn naasten en met elkaar samenwerken. Dit geldt niet alleen voor de gezondheidszorg maar ook voor het sociaal domein. Deze samenwerking noemen we netwerkzorg.

Vormen van netwerkzorg zijn nodig om de ambities en doelen vante realiseren. Het doel is succesvolle ondersteuning van de veerkracht en het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Daarnaast beoogt het van betekenis te zijn in het verminderen van vaak samenhangende problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving, somatiek en het sociaal functioneren. In 2020 verschijnt over netwerkzorg in de ggz een veelomvattend handboek (Mulder e.a., 2020).

Back To Top