Skip to: Muziektherapie verbetert het sociale gedrag bij autistische kinderen

Kenniscentrum Phrenos website

  • Er komt meer belangstelling voor de voordelen van het gebruik van muziek bij rehabilitatie-processen. Amerikaanse onderzoekers deden een een systematische review naar de effecten van muziektherapie bij personen met een communicatiestoornis. Onder de noemer communicatiestoornis vallen vele verschillende soorten beperkingen, waaronder autisme. In eerste instantie werd gezocht naar de effecten van creatieve therapie of vaktherapie […]

Back To Top