Skip to: Muziektherapie verbetert het sociale gedrag bij autistische kinderen

Kenniscentrum Phrenos website

Muziektherapie verbetert het sociale gedrag bij autistische kinderen

Er komt meer belangstelling voor de voordelen van het gebruik van muziek bij rehabilitatie-processen. Amerikaanse onderzoekers deden een een systematische review naar de effecten van muziektherapie bij personen met een communicatiestoornis.

Onder de noemer communicatiestoornis vallen vele verschillende soorten beperkingen, waaronder autisme. In eerste instantie werd gezocht naar de effecten van creatieve therapie of vaktherapie (hiermee wordt o.a. bedoeld: dramatherapie, beeldende therapie en muziektherapie) bij genoemde stoornissen op sociale uitkomsten en uitkomsten op het wegnemen van barrières om met anderen te communiceren (participatie). Bij de sociale uitkomsten waren het verbeteren van sociolinguïstische en sociorelationele vaardigheden de belangrijkste doelen. De uitkomstmaten van de relevante studies varieerden van gezamenlijke aandacht verbeteren, deelnemen in groepen stimuleren, verbale en non-verbale expressie verbeteren tot emotioneel begrip versterken.

De meeste studies rapporteerden positieve resultaten en waren van goede kwaliteit. Muziektherapie kan dus een belangrijke rol vervullen bij de verbetering van de communicatievaardigheden van kinderen met autisme en biedt een flexibele context om allerlei vaardigheden te stimuleren die sociale interacties ondersteunen.

Lees hier de volledige samenvatting.

Boster et al. (2021) Music Improves Social and Participation Outcomes for Individuals With Communication Disorders: A Systematic Review. J Music Ther. 2021 Mar 16;58(1):12-42.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32978945/ [niet gratis]
Fotocredit: Ractapopulous op Pixabay

Back To Top