Skip to: Muziektherapie verbetert het sociale gedrag bij autistische kinderen

Kenniscentrum Phrenos website

Muziektherapie verbetert het sociale gedrag bij autistische kinderen

Er komt meer belangstelling voor de voordelen van het gebruik van muziek bij rehabilitatie-processen. Dit Amerikaanse artikel is een systematische review naar de effecten van muziektherapie bij personen met een communicatiestoornis. Onder de noemer communicatiestoornis vallen vele verschillende soorten beperkingen, waaronder autisme. In eerste instantie werd gezocht naar de effecten van creatieve therapie of vaktherapie (hiermee worden o.a. bedoeld dramatherapie, beeldende therapie en muziektherapie) bij genoemde stoornissen op sociale uitkomsten en uitkomsten op het wegnemen van barrières om met anderen te communiceren (participatie). Bij de sociale uitkomsten waren het verbeteren van sociolinguïstische en sociorelationele vaardigheden de belangrijkste doelen. De review werd uitgevoerd volgens het PRISMA-richtlijnen voor systematische reviews. Er werden 86 relevante studies gevonden waarvan er 71 muziektherapie als interventie hadden. Hiervan hadden 23 studies kinderen met autisme (2-17 jaar) als deelnemers. De uitkomstmaten van deze studies varieerden van gezamenlijke aandacht verbeteren, deelnemen in groepen stimuleren, verbale en non-verbale expressie verbeteren tot emotioneel begrip versterken. De meeste studies rapporteerden positieve resultaten en waren van goede kwaliteit. Muziektherapie kan een belangrijke rol vervullen bij de verbetering van de communicatievaardigheden van kinderen met autisme. Muziektherapie biedt een flexibele context om allerlei vaardigheden die sociale interacties ondersteunen te stimuleren.
Boster JB, Spitzley AM, Castle TW, Jewell AR, Corso CL, McCarthy JW. (2021). Music Improves Social and Participation Outcomes for Individuals With Communication Disorders: A Systematic Review. J Music Ther. 2021 Mar 16;58(1):12-42.

Back To Top