Skip to: Camoufleren van autistische symptomen voorspeller van angst, depressie en stress bij adolescenten

Kenniscentrum Phrenos website

  • Een bekend fenomeen bij personen met autisme is camouflage: het gebruik van strategieën om autistische kenmerken te verbergen. Een Amerikaans onderzoek keek naar sekse, diagnose en camouflage in verband met symptomen van depressie, angst en stress bij autistische én niet-autistische adolescenten. Camouflage lijkt op op het construct zelf-monitoring waarbij kinderen en adolescenten als reactie op […]

Back To Top