Skip to: Camoufleren van autistische symptomen voorspeller van angst, depressie en stress bij adolescenten

Kenniscentrum Phrenos website

Camoufleren van autistische symptomen voorspeller van angst, depressie en stress bij adolescenten

Een bekend fenomeen bij personen met autisme is camouflage: het gebruik van strategieën om autistische kenmerken te verbergen. Een Amerikaans onderzoek keek naar sekse, diagnose en camouflage in verband met symptomen van depressie, angst en stress bij autistische én niet-autistische adolescenten. Camouflage lijkt op op het construct zelf-monitoring waarbij kinderen en adolescenten als reactie op waargenomen gedrag van anderen hun zelf-presentatie aanpassen. Zelf-monitoring hoort bij het ontwikkelingsproces van identiteitsvorming.

Camoufleren werd significant geassocieerd met hogere niveaus van angst en depressie bij zowel autistische als niet-autistische personen. Hoe groter de mate van camouflage, des te meer symptomen van angst en depressie er gevonden werden. Alleen bij vrouwen was er een significant verband tussen camouflage en stress-scores. Anderzijds hadden juist autistische mannen significant hogere stress-scores dan niet-autistische mannen. Dat onderscheid werd niet bij vrouwen gevonden.

De associatie tussen de mate van camouflage en de mate van psychiatrische comorbide symptomen betekent niet dat er een causaal verband tussen beide gevonden werd. Voor de klinische praktijk is de boodschap uit dit onderzoek dat het verstandig is om al een in vroeg stadium de mate van camouflage te meten.

Lees hier de volledige samenvatting.

Bernardin et al. (2021) Associations between social camouflaging and internalizing symptoms in autistic and non-autistic adolescents. Autism. 2021 Aug;25(6):1580-1591. Epub 2021 Mar 12.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33709810/ [niet gratis]
Fotocredit: Skyler Ewing op Pexels

Back To Top