Skip to: Symposium: 'Naar een nieuwe dimensie in de (Zelf)zorg'

Kenniscentrum Phrenos website

Symposium: 'Naar een nieuwe dimensie in de (Zelf)zorg'

4D Zelf(zorg) Foundation organiseert: Symposium: ‘Naar een nieuwe dimensie in de (Zelf)zorg’
‘Hoe kunnen we komen tot een hernieuwde kijk op (Zelf)zorg, mede in het kader van de transitie van de jeugdzorg en WMO per 1 januari 2015?’
Er wordt momenteel in de zorg eigenlijk voornamelijk gewerkt vanuit een biologisch medisch denken en in het beste geval vanuit een biopsychosociaal denkraam. Het wordt tijd de spirituele dimensie, de aanvulling op de oorspronkelijke definitie van gezondheid – ‘Health is a state of complete physical, mental and socialwell-being and not merely the absence of disease or infirmity ‘ – uit de jaren ’80 van de World Health Organisation eens in het licht te zetten:
‘Now that the ‘spiritual dimension’ has been introduced into the WHO’s philosophy, it will remain a part of it. What this will mean in practice will depend on the cultural, social and political context of each nation; but there are intimations of what it might mean in various parts of the world. Even in a country with solid credentials in positivist and materialistic thinking such as France, André Malraux was widely quoted as having said: ‘The next century will be spiritual, or it will not be at all’ […] Whether the human body is nothing but flesh and chemicals or a combination of ‘body and soul’ was a question already pondered by Plato, St Augustine, Descartes and countless others. But whether life can be understood as the mere expression of a inborn capacity of matter to self-organize, or whether something extraneous to matter, a ‘spiritual dimension’,  shapes human beings and other living creatures in the universe, was an issue never openly and publicly debated within the United Nations family, until 1983.’
Er is dus ook die vierde, spirituele dimensie. Wezenlijk hierbij is het ‘ik’ waarmee wij ieder als individu onze eigen, unieke sturing geven aan het leven. Het ik maakt keuzes en beslissingen en heeft een bijbehorende verantwoordelijkheid.
Centraal hierbij staat de biografie, het levensverhaal.
Zou deze vierde dimensie de essentie kunnen vormen voor gezondheid en (Zelf)zorg?
Want zoals Hippocrates al stelde: ‘Daar waar de ziel zich terugtrekt, ontstaat de ziekte’.
Voor wie
Het symposium richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in zelfzorg: psychologen,
psychotherapeuten, zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten, psychiaters, vaktherapeuten,
(huis)artsen, verpleegkundigen, humanistisch raadslieden, agogen, maatschappelijk werkers,
onderzoekers, beleidsmakers en overige belangstellenden.
Datum
Donderdag 22 januari 2015
Plaats
De Domkerk te Utrecht
Download hier de folder
Meer informatie en inschrijven

Back To Top