Skip to: Somatische screening bij mensen met een ernstige psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Somatische screening bij mensen met een ernstige psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos voert in opdracht van Zorginstituut Nederland een onderzoek uit naar zes goed uitgewerkte en overdraagbare praktijkvoorbeelden (best-practices) op het gebied van somatische screening bij mensen met een ernstige psychische problemen, zoals een schizofreniespectrumstoornis, in de gespecialiseerde ggz en eerstelijnszorg.
Deze best-practices zullen gepresenteerd worden in een digitale toolkit, die professionals uit de gespecialiseerde ggz en de huisartsenpraktijk ondersteunt in het opzetten, organiseren en uitvoeren van jaarlijkse somatische screenings bij de doelgroep. Daarnaast maakt Kenniscentrum Phrenos een eindrapport met uitgebreidere informatie over de resultaten en het proces omtrent het onderzoek.

Waarom is dit zo belangrijk?

Mensen met ernstige psychische problemen hebben naast psychische problemen ook vaak last van lichamelijke problemen. Zo 50 tot 69% van de mensen met een ernstig psychisch probleem metabool syndroom. Dit is een substantieel groter aantal dan in de algemene bevolking, waar 28,8% metabool syndroom heeft . Dergelijke somatische problematiek bij mensen met ernstige psychische problemen leidt tot een levensverwachting die 15 tot 20 jaar korter is dan in de algehele bevolking.
Daarom wordt vanuit de richtlijnen aangeraden om deze doelgroep jaarlijks te screenen op somatische klachten. In de praktijk blijkt dit echter onvoldoende te worden geïmplementeerd, mede door toedoen van knelpunten in de organisatie en handelingsverlegenheid. Om die reden is het van belang om het praktijkveld hierin te ondersteunen via een overzicht van goede voorbeelden en een praktische handreiking rondom de implementatie van somatische screening bij mensen met schizofrenie spectrum stoornissen en andere ernstige psychische problemen.

Lees meer over dit project

Back To Top